Taahhüt Sektörü Teklif Takip Programı

ProjectLife Taahhüt Teklif Takip Yazılımı

Program elektrik taahhüt sektöründe faaliyet gösteren firmaların Excel’de hazırladıkları teklifleri ana bir bilgisayar yapısında her kullanıcının ulaşabileceği şekilde depolanmasını sağlamaktır. Teklife bağlı olarak aşağıdaki modüllerle işletmede entegrasyon sağlanması amaçlanmıştır.

Programın çalışması için pahalı ek yazılım ve donanıma ihtiyaç yoktur.  Şantiye tarafında hakediş için yapılan sarf malzemelerinin programa girilmesi mümkündür. Program içinde teklif yönetimi, malzeme yönetimi, satın alma, satış CRM, raporlama, stok, işletme sorumluluğu, iş ve görev atama gibi modüller bulunmaktadır. 

Stok İşlemleri

 • Proje teklifi bazında gönderilen malzemeler ve tutarları takibi
 • Proje teklifi bazında iade edilen malzemeler ve tutarları takibi,
 • Depo stok takibi
 • Barkodlu giriş ve çıkış
 • El terminali ile barkodlu stok giriş ve çıkış
 • Sayım listesi ve sayım işlemleri

Malzeme Yönetimi

 • Fiyat listeleri
 • İskonto tanımları
 • Marka ve üretici kodu tanımları
 • Malzeme grupları tanımlanarak kategorize edilmesi

Satış CRM

 • Potansiyel müşterilerdeki projelerin takibi
 • Görüşme notları girişi ve raporlanması
 • Müşteri görüşme planlarının yapılarak yönetim raporlama
 • Geçmiş görüşmelerin raporlanması
 • Görüşmeler hakkında yönetime otomatik mail gönderme
 • Görevlendirilen kişilere sistem üzerinden otomatik mail atma özelliği,
 • Görüşmelerin statülendirilmesi
 • Görüşmelerin sınıflandırılması gibi özellikler satış CRM modülünde bulunmaktadır.

Teklif Yönetimi

 • Teklif satın almaları
 • Teklif için müşteri projesine sevkedilen malzemeler
 • İlgili teklif için ana depoya iade edilen malzemelerin dökümü.
 • Teklife bağlı, AutoCad, Excel, PDF, çizim dosyaları vb tüm dosyaların ana bilgisayar yapısında korunması. Bunların tekliflerle ilişkilendirilerek teklif bazında dosyaların takibi
 • Hakedişlerin teklife bağlı olarak takibi. Kesilen hakediş faturalarının teklif numarası ile ilişkilendirilmesi ve raporlanabşilmesi sağlanmaktadır.
 • Alınan hakedişlerin teklif rakamları ile karşılaştırılması
 • Teklif bazında müşteride yapılan işçiliklerin raporlanması ve takibi
 • Teklif bazında alınan ödemelerin takibi
 • Tüm tekliflerin olumlu, olumsuz, belirsiz gibi statülerde takibinin yapılması,

Teklif İşçilik Takibi

 • Hangi teklif için ne kadar işçilik harcandı bunların tutarı ne oldu
 • Proje tekliflerinin işçilikler ile karşılaştırılması

Satın Alma

 • Satın alma işlemleri teklif bazında yapılabilmektedir
 • Satın alması yapılan malzemeler depoda teklifID si bazında listelenebilmektedir.
 • Her teklif için ayrı fiyatlarda malzeme temin edilebilmektedir.
 • Teklif bazında yapılan satın alma ve bunların bakiyeleri takip edilebilmektedir.
 • Satın alınan malzemeler TeklifID bazında yapıldığı için teklif ekranına otomatik olarak düşmekte ve raporlanabilmektedir.

Sayım Girişleri

 • Ana deponunuzu sayarak stoklarınızı eşitleyebilirsiniz.
 • Hazırladığınız her teklif aslında bir depo olarak kabul edilmektedir. TeklifID bazında gönderimi veya satın alması yapılan malzemeler sistem üzerinde raporlanabilmektedir.
 • Malzeme gönderimlerinizi projeye malzeme gönderimi ve projeden malzeme iadesi şeklinde yapabilirsiniz.
 • Böylelikle o teklif için net malzeme miktarı sistemde teklif modülünden takip edilebilmektedir.