Catering Yönetim Sistemi

Küçük ve orta ölçekli toplu yemek işletmelerine özel Access uygulamasıdır. Uygulamada ön muhasebe ve üretim süreçleri izlenebilmektedir. Ayrıca menü ve reçete işlemleri ile maliyetler kontrol edilebilmekte ve satın alma işlemleri menüye göre yapılabilmektedir. Veri tabanı uygulamasından stok ve çok çeşitli raporlar alınabilmektedir.

  • Yemek Reçetesi Girişi: Yemek reçeteleri birden fazla proje için özelleştirilebilmektedir. yemekler birbirleri içine kopyalanabilmekte olup her projeniz için aynı malzemeye farklı gramaj girerek maliyetleri farklı gramajlara göre alabilmektesiniz.

  • Menü Girişleri: Menüler müşteri cari bazında fark farklı tasarlanabilmektedir. Bir menü başka bir firmanın menüsü içine kopyalanabilmekte ve maliyetleri o projenin maliyetine göre sistem tarafından hesaplanabilmektedir. Ayrıca Excel ile saatlerce uğraşılan menü çıktısı sistem içinde zaten standart bir şekilde alınıp çıktı alınabilmekte veya müşterinize mail olarak gönderilebilmektedir.

  • Stok Listeleri: Mal alımla satın alınan malzemeler anında stoğa işlenmektedir. Sonrasında menü ihtiyaçlarına göre stoktan sarf edilen malzemeler stoktan anında düşmektedir. Her proje kendi stoğunu basit bir stok listesiyle alabilmektedir. Ayrıca sayım fişi ile stoklar sayım fişinde girilen sayım değerlerine ay sonlarında eşitlenebilmektedir.

  • Ön muhasebe işlemleri: Tüm fatura, çek, senet, nakit, fatura, irsaliye ve taşıma irsaliyesi işlemleri ön muhasebede yapılabilmekte. Müşteriye kesilen fatura değerleri müşteri carisine yansımakta ve cari hesap ekstresinde ödeme ve tahsilatlar listelenebilmektedir.

  • Menü İşlemleri: menüde toplu yemek değiştirme, yemeklerin içinde toplu hammadde değiştirme, malzeme ihtiyaç tablosu, karşılaştırmalı maliyet tablosu gibi verileri kontrol edebileceğiniz ve izleyebileceğiniz ekranlar bulunmaktadır.