Metal Sipariş-Üretim Programı

Metal imalat yapan, pano üreticileri, modüler pano üreticileri, aydınlatma armatürü üreten firmalara özel tasarlanmış bir Access veri tabanı uygulamasıdır. Tanımlanan ürünlere ait alt parçalar ve alt parçalara ait hammaddeler sistemde belirlenebilmekte ve son alış yöntemine göre ürünlerin maliyetleri sistem tarafından tespit edilebilmektedir. Sistemde satın alma siparişi de verilebilmekle beraber üretilen ürün ve yarımamullerin sipariş bazlı takibi yapılabilmektedir.

  • Mamul Üretim Fişi Girişi: bu fiş ile imalata verilen mamul montaj üretim emrinin girişi yapılmaktadır. Bu yolla siparişlerde hangi üründen kaç adet üretildiği takip edilmektedir. Sistem üretilenle sipariş farkını alarak toplamda ne kadar ürünün daha üretilmesi gerektiğini raporlamaktadır.

  • Modüler Pano Sipariş Fişi: Belli modülleri olan panonun her bir modülünün reçetesi yapıldıktan sonra siparişinin alındığı ekrandır. Modüler panoların siparişleri bir panoyu oluşturan modüller şeklinde girilebilmektedir. Buda kullanıcıya modül modül panonun parçalarını imalatta üretme şansı vermektedir.

  • Yarı mamul İş Emri: Yarımamul iş emri ürünü oluşturan parçaların imalat süreçlerini takip etmek için kullanılmaktadır. Yarımamuller üretildikçe yarımamul üretim girişi ekranında hammaddesi sarfedilerek ne kadarının üretilip ne kadarının üretilmediği kontrol edilebilmektedir. Bunun dışında bu fişte yarımamulün reçete hammadde değerleri ve cinsi, hangi siparişe ait olduğu, hangi ürüne ait olduğu ve üretilirken hangi aşamalardan geçeceği belirtilebilmektedir.

  • Reçete Oluşturma ve Maliyeti: Bir ürünün alt parçaları ve bu alt parçalara ait hammaddelerin ve maliyetlerinin görüntülendiği ve işlendiği ekrandır. Sistem son satın alma prensibine göre çalışmakta olup hammadde ve ürünlere kullanılan vida, düğme vb kompanentlerin maliyetlerini almaktadır. Birim fiyatlar ister TL ister USD veya EURO olsun sistemde tanımlı olan kur değerine göre hesaplama yapmaktadır.

  • Reçete Raporu: reçetede kullanılan yarımamul, kompanent ve hammaddeleri listeler. Ayrıca bunlar için hesaplanan maliyetleri de listelenmektedir.